Toprak® Tarım Site Kullanım Şartları

Yamaha, Yağmur, Bosstire Ürünleri Türkiye Distribütörü

Toprak Tarım, Site Kullanım Şartları

Lütfen aşağıdaki kullanım şekil ve şartlarını dikkatle okuyunuz.

topraktarim.net web sitesini kullanmak ile bu koşulları kabul etmektesiniz ve bunlar bu siteyi ilk ziyaret ettiğiniz anda geçerli olmaya başlayacaktır. www.topraktarim.net (“Web sitesi”) adresinden sadece yasal amaçlar doğrultusunda ve herhangi başka birinin bu Web sitesini kullanım hakları, kısıtlamaları veya menlerini ihlal etmeyecek şekilde faydalanabilirsiniz. İçerik Mülkiyeti ve haklar Bu Web sitesi ve tüm içeriği, şu an veya ileride, topraktarim.net yahut diğer yetkili üçüncü taraflarca sahip olunan veya lisanslı markalar, logolar, domain isimleri, ticari unvanlar, hizmet markaları ve her türlü telif haklı mehaz (kaynak ve nesne kodu dâhil) ve/veya her tür diğer fikrî mülkiyetin yanı sıra makaleler, fikirler, diğer türlü metinler, rehberler (directory), kılavuzlar, fotoğraflar, resimler, şekiller, video ve ses klipleri ve reklam kopyaları (tamamı materyal/malzeme/içerik/veri olarak anılacaktır) içermektedir veya içerebilir ve telif hakkı, marka, tanıtım yasaları ve diğer yasalar ile uluslararası anlaşmalar ile yetkisiz kullanım, çoğaltma ve yayınlamaya karşı korunmaktadır.

İşbu Koşullarda veya Web sitesinde yer alan hiçbir şey, çıkarım, engel veya başka şekilde, herhangi bir içeriğin, Web sitesinde sergilenen fikrî mülkiyetin veya Mehazın sahibi olan topraktarim.net veya diğer üçüncü tarafların önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde lisansını veya kullanım hakkını meydana getirmemektedir. HERHANGİ BİR İÇERİĞİN YETKİSİZ KULLANIMI, ÇOĞALTIMI, REPRODÜKSİYONU, DEĞİŞTİRİLMESİ, YAYINLANMASI, YENİDEN YAYIMLANMASI, UPLOAD EDİLMESİ, TANZİMİ, DOWNLOAD EDİLMESİ, İLETİLMESİ, BİLDİRİLMESİ, DAĞITIMI, TEKSİR EDİLMESİ VEYA HER TÜRLÜ SUİSTİMALİ KESİNLİKLE YASAKTIR.

Materyalleri/ malzemeleri/içerikleri/verileri hiçbir yasa dışı amaç doğrultusunda kullanmamayı ve topraktarim.net veya başkalarının haklarını ihlal etmemeyi kabul etmektesiniz. Bu kısıtlama yahut men şunları içerir fakat bunlarla sınırlı değildir: herhangi bir şahsı küçük düşürücü, taciz edici olan, sıkıntı veya külfet getirebileceği farz edilen işler yürütmek ve müstehcen veya saldırgan bilgi iletimi yahut bu Web sitesinin sekteye uğraması. topraktarim.net'un yasanın öngördüğü en geniş kapsamda haklarını kesinlikle icra edeceğini bildirmek isteriz.

topraktarim.net, önceden bildirmeksizin ve hiçbir yükümlülüğü olmaksızın istediği zaman herhangi bir içerik/veri ekleme, değişiklik, kesinti yapabilir, kaldırabilir veya askıya alabilir. Üçüncü Taraf Siteleri / Linkler topraktarim.net, bu Web sitesi vasıtasıyla erişimde bulunduğunuz üçüncü taraf web siteleri veya materyalleri/malzemeleri/verileri/içerikleri bağlamında erişilebilirlik yahut içerik açısından sorumluluk taşımamaktadır.Bu Web sitesine erişim veya bağlantı yoluyla bu Web sitesi üzerindeki bilgilerin eksik, yanlış, eski tarihli olması veya ihtiyaç yahut gereksinimlerinizi karşılamaması riskini kabul etmektesiniz.

Bu Web sitesinde yer alan bilgiler ve özellikler bir dizi kaynaktan derlenmiştir. topraktarim.net, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi yahut materyal/malzemeyi/veri üzerinde mevcut her türlü içerik, reklam, ürün, hizmet veya bilgiler ile bağlantılıolarak veya bunlar tarafından sebep olunabilecek hiçbir zarar, kayıp yahut suç bağlamında sorumluluk taşımamaktadır. Bu tip alakalar ile bağlantılıher türlü şekil, şart, garanti yahut beyanlar sadece sizin ve ilgili hizmet sağlayıcının arasındadır. Linkler, aksi açık şekilde belirtilmedikçe topraktarim.net'un herhangi bir linkli siteyi onayladığı, bununla ilişkili veya bağlantılı olduğu ya da linkler vasıtasıylasergilenen veya erişilebilen üçüncü taraflara ait herhangi bir marka, ticari unvan, logo yahut telif hakkı sembolü kullanmaya yetkili olduğu ya daherhangi bir linkli sitenin de kurnaseti.com ya da bunun bağlı kuruluşları ve alt kuruluşlarının herhangi birinin sahip olduğu herhangi bir marka, ticari unvan, logo yahut telif haklı sembolü kullanmaya yetkili olduğu şeklinde yorumlanmayacak ve ima edilmeyecektir.

Bu site ve www.topraktarim.net ve/veya topraktarim.net bağlantılı herhangi bir firma ürün ve hizmetleri (veya bu üçüncü taraf ürün ve hizmetler) ile ilişkili bilgiler, isimler, şekiller, resimler, logolar ve ikonlar As is (olduğu gibi) ve As available (erişilebilir olduğu üzere) şeklinde sağlanacaktır. topraktarim.net, yasaların izin verdiği ölçüde tatmin edici kalite, özel bir amaca uygunluk, ihlâl etmeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluk imalı garantiler de dahil olmak üzere tüm beyan ve garantileri (ister açık ister imalı olsun) hariç tutmaktadır. Bilgiler ve malzemeler yanlışlar ve baskı hataları içerebilir. topraktarim.net, bu Web sitesinde yer alan hiçbir bilgi, olgu, görüş, fikir, beyan veya tavsiyenineksiksizliği, doğruluğu, geçerliliği veya kifayeti bağlamında hiçbir beyan ve garantide bulunmamaktadır (Herhangi bir yazılım kullanımı vasıtasıyla sağlanan bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere).İnternet güvenlik ihlâllerine tabi olabilir. topraktarim.net, bu tip herhangi bir güvenlik ihlâli veya herhangi bir virüs, bug, tahrifat, yetkisiz müdahale, dolandırıcılık, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işletim veya iletimde gecikme, bilgisayar hat arızası veya herhangi başka türlü teknik hata veya arızadan doğabilecek herhangi bir kullanıcı bilgisayarındaki hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Aynı zamanda, Internet üzerinden e-mail gönderimlerinin güvenli olamayabileceğinin farkında olmanız gerekmektedir. topraktarim.net'a herhangi bir bilgi e-postalama öncesinde bunu göz önünde bulundurmalısınız. topraktarim.net, bu Web sitesinin uygunluğu, işlevselliği, erişilebilirliği yahut işletimi bağlamında hiçbir beyan veya garanti altına girmemektedir. Bu Web sitesine erişim, bilgisayar ekipmanlarının bakımı ve arızası sebebiyle geçici veya kalıcı olarak kesintiye uğrayabilir. Tazminat Bu Web sitesini kullanarak topraktarim.net'un, siteye bu Koşullara uygun olanlar dışında bir şekilde erişim ve kullanımınız sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü iddia, tazminat, masraf, dava masrafları (makul yasal harçlar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşısında tazmin etmeyi ve ettirmeyi kabul etmektesiniz. topraktarim.net ürünleri bu web sitesinde belirtilen tüm ürünler ve hizmetler erişilebilirliğe tabidir ve bu erişim yetkisi yalnızca topraktarim.net'un inisiyatifindedir.

Yasa ve Yargı Yetkisi İşbu şekil ve şartlar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre idare olunacak ve yorumlanacaktır. Bunlardan kaynaklanacak tüm ihtilaflar münhasıran Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır. Bu Koşullardan herhangi birinin yasa dışı, geçersiz veya icra edilemez olduğunun belirlenmesi durumunda, bu koşullardan ayırılacak ve silinecektir ve geri kalan koşullar bağlayıcı ve icra edilebilir kalmaya devam edeceklerdir. İşbu Koşullarda yer alan herhangi bir hakkın topraktarim.net yahut bağlı şirketleri tarafından yürütülmesi veya icrasının gecikmesi veya hiç gerçekleşmemesi, topraktarim.net'un bu hakkı icra etmekten feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.topraktarim.net, bu koşullarda değişiklik, düzeltme veya başka türlü farklılıklar yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikleri aksi öngörülmedikçe online olarak ve bu sayfada bildireceğiz. Değişiklikler sonrasında bu siteyi kullanmaya devam etmeniz bu koşulları değiştirilmiş hâliyle kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bu koşullar tarafınızca tamamen kabul edilmemekte ise bu Web sitesini kullanmaya son verebilirsiniz. Lütfen ayrıca Web sitesinin Gizlilik ve Güvenlik politikası'nıda gözden geçiriniz.Gizlilik ve Güvenlik - Sitemize üye olmak için girmiş olduğunuz tüm bilgiler, firmamız bünyesinde bulunmayan, 3. parti firma veya kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak, sizlere hizmet verebimek için, database ve site kayıtları servis sağlayıcı (host, domain vb.) bünyesinde tutulmaktadır.